Ad en aanpassingen als opleiding

Een overzicht met de consequenties voor de Ad van de overgang naar opleiding is te vinden in LeiDocument 65. Daarnaast worden er nog aanvullende zaken behandeld betreffende de omzetting van het programma.