Bijeenkomst toekomst deeltijd-Ad: actie!

Bij ‘activiteiten’ treft u informatie aan over de Themabijeenkomst op 28 mei waarbij zal worden gesproken over de verschuiving van deeltijd naar duaal. Dat vraagt om aanpassingen in de regelgeving. Hoe? Wanneer? Wie kan het doen? Kom meepraten.