Communique EHEA en de SCHE (onze Ad)

Bij ‘documenten’ is een stuk over de acceptatie van de SCHE (onze Ad)┬áte vinden dat een bijlage is bij het communique van de ministers voor hoger onderwijs (binnen het Bologna Process, dus de European Higher Education Area). Op 23/24 heeft men vergaderd over de toekomst van het hoger onderwijs, en daarbij is besloten om de SCHE een eigen plek te geven in het systeem. Niet verplicht, maar wel met respect voor kwalificaties op 5 vanuit andere sectoren en landen.