Dossier: Flexstuderen en een kritische beschouwing

In LeiDocument 69 is het eerste onderzoeksdossier opgenomen, aangezien er regelmatig zal worden gekeken naar de besluitvorming door de overheid en dan vooral OCW. Veel maatregelen kennen een politieke achtergrond of zijn gebaseerd op specifieke bronnen. Dat kan het geen kwaad om te bezien hoe de hazen hebben gelopen en wat er verder op de rol staat. Dit keer gaat het over de uitbreiding van de pilots met het Flexstuderen (betalen per punt). Het onderzoek laat zien dat er nog wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn bij het besluit om het aanbod te gaan uitbreiden. Ook hebben we nog wel wat vragen bij het al dan niet halen van de doelstellingen, los van het feit dat flexibilisering nodig is.