Ergste woord van 2018…

Soms is een actueel bericht of een recente constatering interessant genoeg om los van onze nieuwsbrieven te communiceren. Zo hebben we in PamflAd van 21 november uitgebreid ons licht laten schijnen op het gebruik van het begrip Bindend Studieadvies. Daarbij ging het erom dat het in formele zin valt onder het begrip Studieadvies Propedeutische Fase. Dat advies kan zodanig negatief zijn dat een student de opleiding dient te verlaten.
Nu verscheen vorige week het decembernummer van Onze Taal. Daarin als gebruikelijk een overzicht met meningen van een aantal personen over het taalgebruik in 2018. Ook wordt minister Van Engelshoven de gelegenheid gegeven een paar vragen te beantwoorden.
Op de vraag: Wat is het ergste woord van 2018? is haar antwoord: Bindend Studieadvies. De tegenstrijdigheid van ‘bindend’ en ‘advies’ in één term.