MBO-kwalificaties op 5… hoe en wat…

In de laatste PamflAd van 2018 wordt gebrainstormd over de mogelijkheden om als mbo kwalificaties op niveau 5 aan te bieden, vanuit de eigen invalshoek en betrokkenheid bij het werkveld. Maar daarbij kan ook de samenwerking rond mbo-4/Ad worden gebruikt… Gedachten voor 2019.