Regeerakkoord 2017

Bij ‘documenten’ is het Regeerakkoord te vinden. In de komende tijd zullen we in een LeiDocument de zaken die te maken hebben met de Ad en het levenlang leren, van commentaar voorzien.