Hoger Bedrijfsdiploma

Het HBd is een type kwalificatie op niveau 5 van het NLQF, naast de Ad die op formele gronden door de NVAO aldus wordt gepositioneerd. Er is door een speciale werkgroep een kader voor het HBd opgesteld.

Alle informatie te vinden op een eigen website: www.hogerbedrijfsdiploma.nl.