Hoger Bedrijfsdiploma

In 2013 is door de LAc. de discussie gestart over de invoering van het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd), als nieuw type kwalificatie op niveau 5 van het NLQF. Er is een ontwikkelgroep in het leven geroepen die nog steeds bezig is om het HBd op de kaart te zetten.

Voor de verdere ontwikkelingen wordt verwezen naar www.hogerbedrijfsdiploma.nl.

Zodra er verdere verbindingen met het NLQF worden gelegd (de wetgeving is in gang gezet), zullen we hier meer informatie geven.