28 MAART

Thema-sessie over: Duale vormen invoeren van Ad-opleidingen, op basis van de sprei­ding van het programma over drie leerjaren

Hier het eindrapport van dit thema, ter inspiratie:
Thema duale Ad – rapportje – mei 19

Hieronder staan de relevante stukken voor dit thema zoals die voorafgaande aan de behandeling ervan zijn verschenen.

In memo 5 (zie hieronder) staan de zaken die in het rapportje rond het thema zijn opgenomen.

Documenten e.d.
In PamflAd van 16 januari is een algemeen stukje over dit thema te vinden:
pamflad 72 – 16 jan 2019 – differentiatie in systeem deel 2

Memo 1 – 19 januari:
Thema sessie 28 maart – memo 1 – 19 jan
Memo 2 – 28 januari:
Thema sessie 28 maart 19 – memo 2 – 28 jan
Memo 3 – 11 februari:
Thema sessie 28 maart 2019 – memo 3 – 11 febr
Memo 4 – 5 maart:
Thema sessie 28 maart 2019 – memo 4 – 5 maart
Memo 5 – 21 maart – alle aspecten die aan de orde zullen komen
Thema sessie 28 maart 2019 – memo 5 – 21 maart

 

12 APRIL

Deze themasessie gaat over de mogelijkheden om binnen mbo-4 meerdere uitstroomrichtingen te maken. Dat kan nu nog niet, maar we willen er met een groep betrokkenen over gaat praten – en met een voorstel komen.
Dus het thema is:
Komen tot vier uitstroomrichtingen in mbo-4

Tijdstip: 10.00 – 12.45 uur

Plaats: Hogeschool Utrecht (Uithof) – PL101-0.521 – Padualaan 101

Hieronder staan de verschenen memo’s rond dit thema.
Thema sessie 12 april – memo 1 – 14 februari 2019
Thema sessie 12 april – memo 2 – 4 maart 2019
Thema sessie 12 april – memo 3 – 21 maart 2019

De zaken die op 12 april aan de orde kunnen komen, kort of meer uitgebreid, staan in dit memo:
Thema sessie 12 april – samenvattend memo – punten

En dan hier het eindrapport met interessante conclusies en aanbevelingen:
Thema sessie – mbo4 en vier stromen – rapportje