Welkom!

Welkom op de website van de Leido Academy, het onafhankelijke Nederlandse platform voor organi-saties, netwerken, instellingen, experts… die zich richten op het vormgeven van het ‘LevenLang Leren’ – en dan in de breedste zin van het woord.
Wel is het ‘werkterrein’ van de LAc afgebakend om zich zo sterk mogelijk te kunnen focussen op instrumenten die met het LLL te maken hebben, en dat is de scholing rond de niveaus 4 en 5 van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF). Denkend aan formele opleidingen hebben we het dan over mbo-4 en havo resp. de Associate degree, maar waar relevant worden uiteraard mbo-3 en de hbo-bachelor meegenomen. Ook een nieuwe ontwikkeling als het gaan aanbieden van een Hoger Bedrijfsdiploma op NLQF-5, behoort tot de thema’s die binnen de LAc aan de orde komen.

De LAc kan worden beschouwd als een netwerk in het logische verlengde van Leido, om te komen tot een bredere insteek. De Associate degree is per 1 september 2013 volledig ingevoerd en is sinds 1 januari 2018 een eigen opleiding, met een eigen status. Dat geeft de mogelijkheid om te kijken naar doorlopende en waar nodig flexibele leerlijnen, naar onderwijs voor jongeren en ouderen, de borging van de wijze waarop formele en niet-formele scholing in de markt wordt gezet en vormgegeven, en naar zoveel mogelijk ontwikkelingen die daarmee te maken hebben.

 

De LAc… en…

Aanmelden voor de nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en andere stukken die we regelmatig versturen, over allerlei zaken rond het onderwijs, door een mailtje te sturen naar: info@leido.nl.
Het vermelden van uw naam is voldoende.

Leido
De Leido Academy is een platform voor LLL, en biedt daarmee degenen die daarin interesse hebben de mogelijkheid om rond een groot aantal activiteiten met elkaar bezig te zijn, van gedachten te wisselen en samen kennis op te doen – en te bezien hoe ‘levenlang leren’ rond de niveaus 4 en 5 (en 6) van het NLQF de beste aandacht kan krijgen, nu en in de komende jaren. Mede daarom kent de LAc een aantal netwerken rond bepaalde thema’s. We noemen ze hier kort, met een verwij-zing naar waar meerdere informatie op de deze website over een thematisch netwerk is te vinden.

CHAIN5 (community for level 5)
In 2013 is op initiatief van Leido Academy een Europees netwerk rond level 5 van het EQF opgericht.
Zie verder bij ‘internationaal’ en op www.chain5.net.

Register Hoger Bedrijfsdiploma
In het NLQF, het Nederlandse kwalificatieraam-werk, staat nu alleen nog als type de Associate degree. Vanuit de Leido Academy is enige tijd geleden het initiatief genomen voor het opzetten van de organisatie die het Hoger Bedrijfsdiploma als een niet-formele kwalificatie op niveau 5 beheert.
Nadere informatie: http://www.hogerbedrijfsdiploma.nl