FLEXIPEDIA

Er is een duidelijke behoefte aan een digitaal naslagwerk rond het flexibiliseren van het hoger beroepsonderwijs, met medeneming van het mbo binnen de zgn. beroepskolom. In de afgelopen jaren is vanuit Leido via allerlei nieuwsbrieven, documenten en bijeenkomsten getracht een goed beeld te krijgen van de aspecten die een rol spelen bij het zo flexibel kunnen inrichten van leerwegen. De ervaringen die daarbij zijn opgedaan, willen we in zo’n naslagwerk gaan verwerken.
Het gaat om een openbare website, dus iedereen mag er zonder enige verplichting gebruik van maken. De schrijfgroep vult periodiek alles aan, met relevante stukken uit allerlei bronnen, en plaatst eigen memo’s en nieuwsbrieven. Uiteraard zijn reacties, documenten, bronnen en eigen notities van harte welkom.

Voor de goede melden we dat we alle rechten van stukken die we gebruiken, willen respecteren. Mocht er iets fout gaan op dat punt, laat het ons weten.
Daarnaast komen alle interpretaties van de wet- en regelgeving voor onze rekening, net als alle voorstellen die daarop zijn gebaseerd.
Scenario’s voor bepaalde situaties zijn ontsproten aan onze ervaringen, expertise en inschatting van de kansen om in de komende jaren ermee aan de slag te gaan.

Opmerking
Met ingang van augustus 2018 wordt aan deze Flexipedia gewerkt. Dus een groeiproces, met steeds meer stukken, meningen, voorstellen en creatieve plannen.

 

 

Achtergrond-documenten

Hier zullen we vanaf nu algemene stukken rond de flexibilisering van het hbo (en mbo, binnen de beroepskolom) gaan plaatsen.
Als u het uitklapmenu onder ‘Flexipedia’ gebruikt, dan kunt zien welke aspecten we onder handen nemen. Bij elk aspect vindt u dan specifieke documenten.

1     Memo over deeltijd en flexibilisering
Op 26 mei 2018 is een studiedag gehouden over de flexibilisering van deeltijd. Op basis daarvan is een memo met aanbevelingen opgesteld, aan-gevuld met een aantal voorstellen om verder aan de slag te gaan.
memo flexibilisering jan 2018

2     LeiDocument over doelmatigheid
In LeiDocument 66 is de regeling voor de doel-matigheid in het hoger onderwijs van a tot z onder de loep genomen, vooral als het gaat om de effecten op de spreiding en de mogelijkheden om veel flexibeler het aanbod te verzorgen.
leidocument 66 – doelmatigheid en nieuwe zaken – 29 aug 2018

3    LeiDocument over het accreditatiestelsel

In juni 2018 verscheen een rapport van de Onder-wijsinspectie over het accreditatiestelsel. Daarin worden harde noten gekraakt over zaken als deeltijd en definities, en dus de mogelijkheid om bepaalde routes verder te flexibiliseren. In LeiDocument 67 worden deze zaken geanalyseerd, van kanttekening voorzien, aangevuld met allerlei aanbevelingen.
leidocument 67 – deeltijd – accreditatie ed 3 sept 2018
En het rapport zelf:
De_kwaliteit-Nederlandse-accreditatiestelsel

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven

Naast de reguliere nieuwsbrieven van Leido zullen er ook regelmatig nieuwsbrieven komen over de flexibilisering. Daarbij zullen ook aankon-digingen komen voor bijeenkomsten, seminars, workshops en andere mogelijkheden om over bepaalde aspecten met elkaar van gedachten te wisselen.