CHAIN5

CHAIN5 is de community die eind 2013 is opgericht, mede op initiatief van Leido Academy. CHAIN5 is bedoeld voor iedereen in Europa (en daar buiten…) die betrokken is bij (ontwikkelingen betreffende) kwalificaties op niveau 5 van het EQF.
Zie voor verdere informatie: www.chain5.net.

logo chain5

WORLD FEDERATION OF COLLEGES AND POLYTECHNICS

Leido is lid van de World Federation of Colleges and Polytechnics, een internationale organisatie die zich vooral richt op het hoger beroepsonderwijs in de wereld. Belangrijke spelers binnen de WFCP zijn de AACC (USA) en AoC (UK).

Meer informatie: www.wfcp.org

wfcp_logo_RGB_colour 2

 

 

Ad en internationalisering

Er bestaat een themagroep Ad en Internationali-sering. Deze participeert in CHAIN5 – waarbij die themagroep zich als landelijk netwerk kan gaan manifesteren vanaf 2023. Houd dus alle zaken rond CHAIN5 in de gaten: www.chain5.net.

Hieronder geven we wel de documenten die van belang zijn voor onze Ad, als level 5 van het EQF en NLQF.

DOCUMENTEN
Hieronder staan (oude) documenten die met level 5 van het EQF te maken hebben, en met andere ontwikkelingen in Europa en de wereld.

Briefing note by CEDEFOP
In the beginning of June 2014 CEDEFOP published a ‘briefing note’ on the outcomes of the study on level 5 (see below for more details about that). Interesting input for discussions…
cedefop briefing note 1-6-2014

Rapport over studie naar L5 verschenen
CEDEFOP heeft 23 april 2014 haar eindrapport gepubliceerd over de studie naar de situatie van kwalificaties op niveau 5 van het EQF – in landen die al een NQF hebben (zoals ons land). Hier dat stuk dat zeker aan te bevelen is om te zien hoe men in allerlei landen met ‘level 5’ omgaat. Inspiratie voor ons land?
cedefop l5 24-4-2014

Hier de samenvatting van het rapport, die in februari al bekend was:
AG21-6_Study on EQF level 5

Andere stukken

Be-TWIN_Methodological_Guide_July2010
Gids rond BeTwin: ECVET gebruik (en ECTS?)

cult rapport
EC: Rethinking education (juni 2013)

SCHE in Europe MKI 31012011 – with country chapters for PDF long def met haakjes
EURASHE-rapport SCHE (2011-2012)

 

EURASHE

Zie www.eurashe.eu
EURASHE is het Europese netwerk voor hogescholen en vergelijkbare type instellingen.

EUCEN

Zie: www.eucen.eu
Eucen is het Europese netwerk voor zgn. LLL-Universiteiten (instellingen voor hoger onderwijs). Leido werkt samen met Eucen in bepaalde projecten.