Waar gaat het om?

In deze kolom vindt u korte beschrijvingen van zaken die te maken hebben met het onderwerp ‘duaal (dualisering). Er wordt een korte toelichting gegeven, en dan kunt u een memo downloaden.

1.1  Wat is dualisering?
Het is van belang om een heldere definitie te hebben van het begrip ‘dualisering’.
du 1.1 wat is dualisering

1.2   Ontstaan van duaal hbo (formeel)

1.3  Duaal hbo (formeel)

Wat speelt er?

In deze kolom geven we informatie over wat er zoal speelt rond ‘duaal’ (en dualisering). Er is steeds een korte omschrijving van een bepaalde zaak of ontwikkeling, gevolgd door een link naar een memo met meer informatie.

2.1   Wat speelt er in het algemeen
Dualisering is een prima instrument als het gaat om het flexibiliseren van leerwegen. Daarom is het goed om te bezien wat er zoal speelt.
du 2.1 wat speelt rond dualisering algemeen

2.2   Waarom is dualisering goed voor flexibilisering
Het combineren van het onderwijs met het leren op een werkplek wordt in allerlei gevallen gezien als een optie voor het flexibiliseren van leerwegen, vooral bij deeltijd en uiteraard duaal. Daarvoor zijn allerlei redenen aan te voeren.

2.3   Duaal onderwijs

2.4   Deeltijd en dualisering

2.5   Voltijd en dualisering

2.6   Wetgeving

2.7   Doelmatigheid en dualisering

Wat kunnen we ermee doen?

In deze kolom treft u stukken aan die te maken hebben met gedachten over dualisering als instrument voor de flexibilisering. Na een korte beschrijving is er link naar een document met verdere informatie.

3.1    Duale Ad-opleidingen in 3 jaar
Een mogelijke vorm van flexibilisering met gebruikmaking van duale Ad-opleidingen is het toestaan van driejarige trajecten, met de daaraan aangepaste kaders en regelgeving.
du 3.1 ad-duaal-in-drie-jaren