Thema-sessies

Algemene nieuwsbrief over de Thema-reeks
LeidoActief 59 – reeks thema-sessies 2019

Informatie per sessie

In het uitrol-menu onder ‘sessies’ vindt in drie groepen van drie bijeenkomsten informatie per sessie en het bijbehorende thema.

Praktische gegeven en aanmelden voor een sessie
Hierbij de praktische gegevens op een rijtje, voor degenen die willen aanhaken bij deze reeks en willen meedoen aan een of meer sessies.

  • Het betreft sessies die elke keer over een bepaald thema gaan.
  • Zo’n twee maanden van te voren wordt het thema, samen met de dag en het tijdstip bekend gemaakt alsmede de plek van samenkomst (Utrecht of Amersfoort-Schothorst).
  • U kunt vervolgens aangeven mee te willen aanhaken bij dit thema door een mailtje te sturen naar info@leido.nl met de volgende gegevens:
  • Naam
  • Functie
  • Meedoen aan de sessie en de voorbereidingen
  • Meedoen aan de voorbereidingen – zo nodig reageren op memo’s die op de website wor­den geplaatst – niet meedoen aan de sessie zelf
  • Op de hoogte blijven, dus wel de stukken e.d. krijgen, maar niet meedoen aan de sessie
  • Indien u meedoet aan de sessie, akkoord gaan met de kosten (30 euro excl. btw)
  • Mogelijke aspecten van het thema die u belangrijk vindt – en eventueel kunnen worden meegenomen in de voorbereiding en de sessie.

Wilt u de sessie mee willen voorbereiden, laat het weten! We nemen dan contact met u op over het hoe en wat.

Aanmelden voor de sessie kan nog tot twee weken daaraan voorafgaande, als dat nog niet was gebeurd na het bekendmaken van het thema.

De factuur wordt twee weken voor de sessie toegestuurd. Afmelden voor de sessie kan dan nog wel, maar de factuur dient wel te worden betaald.