2020 en PamflAd

De beste wensen voor 2020! En hopen dat het rustig blijft in deze turbulente wereld.
In PamflAd aandacht voor de druk op studenten, en de mogelijkheden om te bezien hoe met inzet van meer flexibele leerwegen daaraan tegemoet kan worden gekomen. Met de Ad, en misschien ook met delen van opleidingen, als daarvoor wetgeving komt. Maar daar is veel discussie voor nodig…