2021 voor reparatie

De samenleving mag meer open. Hogescholen kunnen meer bieden. Maar het is en blijft een zoektocht. In bijgaande nieuwsbrief een speciaal voorstel nl. hoe om te gaan met de opgelopen vertragingen? Moeten we die in 2021 laten inlopen? Zo ja, hoe…