Aanpassen Ad-opleidingen – meteen of voor alumni

In de arbeidsmarkt zie je vaak een versnelde vraag naar nieuwe competenties. In het formele onderwijs is dat natuurlijk niet meteen om te zetten in een aangepast en nieuw programma. Maar misschien zijn er toch wel opties voor, als de regelgeving wordt aangepast. En er kan ook iets worden gedaan voor de alumni, als die zijn kunnen laten bij- en nascholen bij een hogeschool, met zaken die in een vernieuwde Ad voorkomen. In de nieuwsbrief van deze week gaan we hier op in…