Aanpassing Wet Leeruitkomsten

In de nieuwe LeiDocument gaan we in op een cruciale aanpassing van de wet rond de eenheden van leeruitkomsten. OCW wil meer greep hebben op het gebruik ervan binnen de voltijdse en ook andere varianten, met nieuwe kaders. Kijken of het wetvoorstel controversieel wordt verklaard…