Aanvullend en schaduw-onderwijs: een beschouwing

In de nieuwsbrief van deze week wordt gekeken naar wat de Inspectie in haar rapport ‘Staat van het Onderwijs’ beschouwt als ‘aanvullend onderwijs’. Het is ook best schaduwonderwijs te noemen, afhankelijk van het doel van het inhuren van externe mensen en bureaus. We kijken, naast een algemene analyse, vooral naar het uitbesteden van een (deel van een) scriptie. Daar is nog niet veel van bekend, al heeft de VSNU recent een rapport over ‘fraude’ het licht doen zien.