Accreditatie private markt: een mogelijkheid?

Met het NLQF komen er nieuwe mogelijkheden om het niveau van een kwalificatie te koppelen aan een beoordeling van de kwaliteit. Daarvoor bestaan nu ook al veel mogelijkheden, mede vanwege het kunnen aantonen van de ‘validiteit’ van een aanbieder, te beoordelen door het NCP van het NLQF. Gaat het ook leiden tot een private organisatie voor non-formeel onderwijs – net als de NVAO en de SBB? Lees mee in de nieuwsbrief van deze week.