Ad en begeleid uitstromen

Het kan tegenzitten bij een opleiding. Uitstromen kan dan worden begeleid om toch een portfolio te hebben met een bepaald civiel effect. In de nieuwsbrief van deze week gaan we daar op in, met voorbeelden en suggesties.