Ad en mbo meer koppelen – volgens OCW

In PamflAd van deze week wordt gekeken naar de aandacht die OCW vraagt voor het meer koppelen van mbo-4 en Ad, zeker waar de Ad een verdieping inhoudt – gelet op de noodzaak daarvoor, vanuit het werkveld gecommuniceerd. Interessant voorstel, maar dan…