Ad en studentenorganisaties

In de PalmflAd van deze week wordt een beschouwing gewijd aan de rol van de studentenorganisaties als het gaat om de Ad-studenten – en het beleid waarbij die organisaties landelijk en internationaal zijn betrokken. Er is daarbij nog wel wat werk aan de winkel!