Ad met 150 studiepunten en korte trajecten

In deze tijd is het ook goed om na te denken over meer mogelijkheden voor Ad-opleidingen, zeker voor mbo’ers en ook werkenden. Dat kan door meer korte bedrijfsgerichte onderwijseenheden in een programma op te nemen, zodanig dat het gaat om 150 studiepunten. Deze Ad is stevig gericht op de arbeidsmarkt, maar met 90 aanvullende bachelorpunten kan ook die graad worden behaald. Zie de nieuwe PamflAd.