Ad-Monitor verschenen…

De Ad-monitor waarbij is gekeken naar de verdere invoering van de Ad na de verzelfstandiging, is verschenen. Daarbij zit ook een brief van de minister, met een korte beleidsreactie. De stukken staan hier bij ‘documenten’.