Ad naar iets anders dan de B

De doorstroom van de Ad naar de Bachelor is ‘standaard’, maar wel een weg met mogelijke zaken die aandacht vragen – nog steeds. Maar een Ad’er kan best meer doen qua mogelijkheden. In de nieuwsbrief van deze week gaan we daar op in.