Ad nu formeel als opleiding

Op 3 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Associate degree. Dus vanaf nu kan worden begonnen met de verdere invoering van de Ad als opleiding – met ingang van het nieuwe studiejaar.
In PamflAd 19 gaan we in op de noodzaak (de maatschappelijke verplichting) van het bekostigde hbo om nu te komen tot een dekkend aanbod aan Ad-opleidingen. Dat kan geen verregaande individuele beslissing van een hogeschool zijn. Daar is afstemming voor nodig.