Advies Cie Van Rijn over bekostiging ho – nader bekeken

In de nieuwe PamflAd wordt gekeken naar het advies dat de Cie van Rijn uitbracht over het bekostigen van het hoger onderwijs. Belangrijk is dat de Ad eigenlijk helemaal niet wordt genoemd en de effecten ervan niet onder de loep worden genomen. Er wordt ook naar andere opmerkelijke zaken gekeken zoals de bekostiging in z’n geheel, en zaken als het schuiven met gelden vanwege ‘switchers’.