Andere insteek eerste fase hbo

In de PamflAd van deze week wordt uitgebreid stilgestaan bij de vernieuwing van de eerste fase van het hbo, zoals we denken dat die in gang zou moeten worden gezet. Geen propedeuse, geen examen, geen BSA… maar een doorlopende leerweg met een stevige begeleiding… Laat de discussie maar losbarsten…