Artikel 7.25 – tweede analyse brief OCW

In LeiDocument van deze week (nr. 75) gaan we verder in op de brief van de minister, zijnde de reactie op het verzoek van de TK de argumenten van ons als Leido onder de loep te nemen. Hetgeen door OCW wordt overgenomen, is behandeld in een PamflAd, nu kijken we naar de rest van onze kritiek door (uitgebreid ) per punt een analyse te plegen. Het is tevens een inkijkje in de wetgeving, en de blik die OCW heeft.