Collegiale Beoordelings-Overleggen mbo-hbo (uitval/switch)

In de PamflAd van deze week worden voorstellen gedaan in het kader van het bezien hoe de uitval en switch in het hbo, gelet op de instroom vanuit het mbo, omlaag kan worden gebracht. Het komt erop neer dat er een landelijk netwerk komt voor collegiale bezoeken om met elkaar te bezien hoe dat kan, zeker als de cijfers er nu ‘niet goed uitzien’. Denk mee…