Corona-voorstellen hoger onderwijs: Ad / analyse

Afgelopen vrijdag verscheen een update van de voorstellen over hoe om te gaan met de huidige situatie in het hoger onderwijs. Nieuw was het voorstel voor de Ad en het afmaken ervan – om daarna te gaan werken dan wel een bachelorprogramma te gaan volgen. In de PamflAd van deze week wordt heel uitgebreid op al die zaken in te gaan, ook met alternatieven. Maar tevens ook constateren we dat OCW bepaalde zaken niet op de juiste wijze in de regeling heeft opgenomen. Daarom worden daarop allerlei analyses losgelaten, met nieuwe voorstellen.