Credit en Unit: beter om te gebruiken

In de nieuwsbrief van deze week doen we een voorstel voor het gaan gebruiken van de begrippen ‘credit’ en ‘unit’.  Dan kan alles veel flexibeler worden georganiseerd, mede door het in formele zin doorsnijden van het verband tussen het studiepunt en het aantal uren per punt. De insteek is dus wezenlijk anders. Dat is mede van belang gelet op de wet op de leeruitkomsten die deze week is ingediend bij de TK.