Deeltijd en duaal – onderzoek nodig

In PamflAd van deze week aandacht voor de positie van deeltijd en duaal. De Inspectie had in het rapport ‘De staat van het onderwijs 2020’ naar verwezen, met de onduidelijkheden rond deze begrippen. OCW heeft wel alvast antwoord gegeven, maar niet echt bevredigend. Kennelijk is het wachten op de formele beleidsreactie. Maar nu toch maar een aantal kanttekeningen van onze kant…