Deeltijd flexibel, duaal dan ook…

In de nieuwste PamflAd gaat het om een analyse van de mogelijkheden om te ‘stoeien’ met de lengte van een deeltijdse opleiding. Maar daaraan zitten haken en ogen, voor de bekostigde aanbieders. Maar het biedt ook de kans voor de overheid om iets te doen voor duale Ad-opleidingen, meer en anders aan te bieden.