Delen van opleidingen – meer in trek?

In de nieuwsbrief dit keer een beschouwing rond de ontwikkelingen die er gaande zijn om veel meer in te spelen op het aanbieden van delen van opleidingen, in een bepaalde vorm en met een duidelijk doel nl. het snel bijscholen van mensen, gelet op de dynamiek in het werkveld. Wat gaat dit betekenen voor het formele handelen van bekostigde instellingen? Nou?