EC – een ongekend begrip – dus niet mogelijk

In een extra PamflAd wordt (nog maar eens) uit de doeken gedaan waarom het gebruik van de eenheid EC in het hoger onderwijs nergens op is gebaseerd. We hebben studiepunten in Nederland en het ECTS dat binnen het Bolognaproces wordt voorgesteld. De oproep is dus aan OCW om helderheid te scheppen… en graag snel voordat de discussies over flexibilisering van start gaan.