Ervaringen VS gebruiken (denk ook aan het advies Cie Van Rijn)

In de nieuwe PamflAd wordt verder ingegaan op de opgedane ervaringen in de VS, bij de studiereis. Deze zijn voorzichtig te vertalen naar wat in ons land gebeurt. Daarnaast wordt kort gereflecteerd op de beleidsreactie op het advies van de Cie Van Rijn, specifieke zaken.