Finland: inspiratie – niveaus voor praktijkers…

In PamflAd wordt gekeken naar bepaalde aspecten van het Finse onderwijssysteem. Iedereen een Master… En de bekostiging van veel instituten, meer dan hier. Ook met een voorstel voor het bepalen van het inzetsniveau van ‘praktijkers’, degenen die vanuit het bedrijfsleven betrokken zijn bij het beroepsonderwijs.