Flex-studeren: Berenschot bekeken…

In de nieuwsbrief van deze week worden de uitkomsten van een onderzoek dat Berenschot heeft gedaan naar de effecten van flex-studeren (betalen per punt) op de bekostiging, geanalyseerd. Men heeft verschillende modellen gebruikt, met diverse aannames. We denken dat met alle randvoorwaarden die de overheid van tevoren al stelt, het lastig zal zijn om het flexen naar tevredenheid van instellingen in te voeren (ook denkend aan de experimenten met het werken met leeruitkomsten).