Flexen in het hbo en randvoorwaarden

In PamflAd aandacht voor de randvoorwaarden die OCW wil stellen aan het gaan flexibiliseren van het hbo. Een behoorlijk lange lijst, met veel kaders, zo te zien. Een uitdaging, zou je kunnen stellen.