Flexibel Ad-programma: 120 en 150 punten: voorstel

In de PamflAd van deze week gaan we in op een mogelijkheid om de Ad-opleiding een brede basis van 120 punten te geven, voor doorstroom naar een programma in de bacheloropleiding, en dan 60 punten voor degenen die naar een baan op zoek gaan. Daarmee kan er flexibeler met de Ad worden omgegaan. Kan binnen de wet, maar er zijn wel aanpassingen nodig… Denk mee…