Gemeentes en de Ad-wens

In PamflAd van 5 december gaan we in op de wensen die veel gemeentes hebben om een Ad-vestiging in huis te halen. We doen dat aan de hand van wat er gebeurt in Dordrecht. Ook bevelen we aan om met de VNG in gesprek te gaan.