HBO maakt zich klein… Calimero?

In de nieuwsbrief belichten we de wijze waarop het hbo zich – in politiek opzicht… – positioneert ten opzichte van het wo. Men wil meer status, geld voor onderzoek en dan moeten alle beroepsgerichte wo-opleidingen worden overgeheveld naar het hbo. Daarmee wordt het hbo aantrekkelijker voor vwo’ers. Maar is dat wel een goed idee? Zijn er geen andere opties? Waarom Calimero spelen?