Internationalisering / stages in het MKB

In deze ontzettend verwarrende tijd, ook voor het onderwijs, in de nieuwe PamflAd aandacht voor twee zaken: de toekomst van de internationalisering en de stages voor mbo’ers en hbo’ers in het MKB. Daarover kan wellicht met elkaar van gedachten worden gewisseld, gelet op de komende tijd, met mogelijke problemen.