LeiDocument: Doelmatigheid en extra varianten

In LeiDocument 66C wordt ingegaan op de situaties rond de varianten in het hbo, als je die moet aanvragen versus het simpelweg daarmee kunnen starten. Dat levert bijzondere vragen op.