MBO-5 en Ad: geen misverstanden s.v.p.

Een extra PamflAd. De ChristenUnie stelt voor in het verkiezingsprogramma dat het mbo ook een opleiding op niveau 5 mag gaan aanbieden. De pers maakt er dan van: MBO mag ook de Associate degree gaan aanbieden, in allerlei specifieke gevallen. Fout, want dat wil de CU niet. Dus… zorgen dat het misverstand uit de weg wordt geruimd.