MBO-HBO: niet altijd meer voor de hand liggend?

Een student van Windesheim heeft a.s. studenten gevraagd naar de invloed van de pandemie op de werkgelegenheid als het gaat om de studiekeuze. Het blijkt dat in bepaalde mbo-sectoren de afgestudeerden liever aan het werk gaan (en bij-leren) dan vier jaren hbo te doen en dus pas aan het werk kunnen gaan. Uitruil: werken nu of straks na vier jaren een hbo-diploma? Zie bij de nieuwsbrieven een extra PamflAd hierover.