MBO-HBO: onder het strenge vergrootglas van OCW

In een recente brief aan de TK over toegankelijkheid en het effect van beleidsmaatregelen (zie in de middelste kolom van ‘nieuwsbrieven/stukken’ heeft de minister het ook over mbo-hbo. En dat gebeurt zeer kritisch omdat de uitval en de switch niet afnemen. Wat betekent dat voor de budgetten die er zijn en alle maatregelen die zijn genomen en nog op de rol staat? In de nieuwe PamflAd worden de delen van de brief over mbo-hbo uitgebreid onder de loep genomen. Volgende keer meer, met een voorstel voor het aangaan van de discussie…